Mødedatoer

Skads Sogns Menighedsråd afholder i 2023 ordinære menighedsrådsmøder på følgende tider:

– 17. januar 2023 kl. 17.00
– 28. marts 2023 kl. 17.00
– 18. april 2023 kl. 17.00
– 23. maj 2023 kl. 17.00

    Møderne er offentlige og finder sted i konfirmandstuen på Majgårdsparken 23, Andrup.

    Dagsorden samt udskrift af beslutningsprotokol vil være fremlagt i våbenhuset ved kirken forud for hvert møde.