Mødedatoer

Skads Sogns Menighedsråd afholder i 2024 ordinære menighedsrådsmøder på følgende tider:

– 19. marts 2024 kl. 17.00
– 23. april 2024 kl. 17.00
– 28. maj 2024 kl. 17.00
– 27. august 2024 kl. 17.00
– 08. oktober 2024 kl. 17.00
– 12. november 2024 kl. 17.00

Møderne er offentlige og finder sted i konfirmandstuen på Majgårdsparken 23, Andrup.

Dagsorden samt udskrift af beslutningsprotokol vil være fremlagt i våbenhuset ved kirken forud for hvert møde.