Mødedatoer

Skads Sogns Menighedsråd afholder i 2022 ordinære menighedsrådsmøder på følgende tider:

  • Tirsdag den 18. januar kl. 17.00
  • Tirsdag den 29. marts kl. 17.00
  • Tirsdag den 17. maj kl. 17.00
  • Tirsdag den 23. august kl. 17.00
  • Tirsdag den  11. oktober  kl. 17.00
  • Tirsdag den  8. november  kl. 17.00

Møderne afholdes i konfirmandstuen ved præsteboligen, Majgårdsparken 23, Andrup.

Dagsorden samt udskrift af beslutningsprotokol vil være fremlagt i våbenhuset ved kirken forud for hvert møde.