Mødedatoer

Skads Sogns Menighedsråd afholder i 2021 ordinære menighedsrådsmøder på følgende tider:

  • Tirsdag den 19. januar kl. 17.00 (AFLYST pga. COVID-19 restriktioner)
  • Torsdag den 18. marts kl. 17.00 (Afholdes virtuelt pga. COVID-19)
  • Tirsdag den 18. maj kl. 17.00
  • Tirsdag den 24. august kl. 17.00
  • Tirsdag den  26. oktober  kl. 17.00

Møderne afholdes i konfirmandstuen ved præsteboligen, Majgårdsparken 23, Andrup.

Dagsorden samt udskrift af beslutningsprotokol vil være fremlagt i våbenhuset ved kirken forud for hvert møde.