Minikonfirmander

Minikonfirmander 2020

I lighed med de foregående år indbydes alle børn på 3. klassetrin:

  • A-klassen: Mandag den 26.- fredag den 30. oktober
  • B-klassen: Mandag den 16.-fredag den 20. november.

Undervisningen finder sted i Skads Forsamlingshus hver dag umiddelbart efter skoletid og varer indtil kl.16. Forløbet ledes af konst. sognepræst Lene Bruun-Kristensen. Ligeledes vil kirkens organist Malwina Garhn medvirke.

Der vil bl.a. indgå besøg i kirken, blive sunget salmer, bedt Fadervor, genfortalt bibelhistorie og lavet kreative opgaver. Desuden males malerier under kyndig vejledning af kunstmaler Jette Dümcke.

Tilmelding til Lene Bruun-Kristensen på leb@km.dk