Kirkefolder

Skads menighedsråd fik i efteråret 2001 udarbejdet en smuk farvetrykt folder med information om kirken og illustreret med farvebilleder.

Folderen er fremlagt i kirken og kan hentes gratis der. Den kan også ses her på hjemmesiden i PDF format.

Indholdet – både tekst og billeder – findes desuden i udvidet form på hjemmesiden under menupunktet Kirkebygningen.