Babysalmesang

Babysalmesang er et hyggeligt og sjovt tilbud til børn i alderen 1-10 måneder og deres forældre.

Barnet præsenteres for den magiske musikalske verden, da vi sammen vil synge, danse og vugge stemningen ind i barnet gennem klassisk musik, nye og gamle salmer og sange.

Babysamlesang - Skads kirke - Dans
Babysamlesang - Skads kirke - Dusom

Vi vil stimulere barnets sanser med bl.a. massagebolde, sæbebobler og tørklæder.

Sang- og musikkundskab er ingen forudsætning for at deltage.

Babysamlesang - Skads kirke - Ælte
Babysamlesang - Skads kirke - Morgen

Tidspunkt: Tirsdage kl. 10.00.
Forløbet strækker sig over i alt 8 gange.
Fra tirsdag d. 3. september 2024 – tirsdag d. 29 oktober 2024.
Bemærk: Der holdes ferie i uge 42

Sted: Skads Kirke

Pris: Det er gratis at deltage

Yderligere information og tilmelding:
Kirkesanger og sognemedarbejder Tanja Liliestjerne Jensen-
sognemedarb@skadskirke.dk

Babysamlesang - Skads kirke - Nutit 4
Babysamlesang - Skads kirke - Sæbebobler
Babysamlesang - Skads kirke - Sæbebobler 7
Babysamlesang - Skads kirke - Sæbe 8