Grundtvigsk Samfund

Bestyrelsen i Grundtvigsk Samfund ønsker alle vore medlemmer GODT NYTÅR med tak for den gode opbakning. Vi håber at se jer igen i 2023.

Program 2023:

Torsdag 5. okt. 2023:
Foredrag ved Michael Pedersen, Demensforeningen –”Livsglæde hele livet” om bl.a. bekæmpelse af depression hos seniorer. I dette oplysningsforedrag tager Michael Pedersen udgangspunkt i, at depression ikke er en naturlig del af at blive gammel, og at depression kan forebygges oghelbredes, men det kræver, at vi tør tale om det. Vi kan ikke have en folkesygdom, der er et tabu.

Torsdag 9. nov. 2023:
Generalforsamling med efterfølgende foredrag ved Ronald Risvig, Aulum, om ”MATADOR OG KRISTENDOM -24 fortællinger om vort liv”, som afspejler hverdagen i det korsbækske miljø. Foredraget åbner for nye sider af såvel Matador som kristendom. Om Risvigs bog udtaler Lise Nørgaard: “For mig har det været en fornøjelse at læse bogen om “Matador og Kristendom”, der sætter Matador ind i en helt ny sammenhæng

Alle foredrag finder sted i Skads Forsamlingshus og begynder kl. 19.30.

Bestyrelsen:
Formand: Lisbeth Pedersen
Kasser: Anna-Marie Lauridsen
Sekretær: Birgit Højgård Nielsen
Øvrige medlemmer: Sonja Pedersen, Dora Petersen.

Kontingent: 125 kr. årligt. Medlemskabet fornys hvert år. Beløbet kan overføres til konto1551 8475318 i Danske Bank eller betales i forbindelse med foredrag.

Alle er velkommen – såvel medlemmer som ikke medlemmer. For ikke medlemmer er prisen for enkelte foredrag 50 kr. Kaffe/te med snitter kan købes for 40 kr.