Arrangementer

 

Lørdag den 24. februar kl. 10.00

Camenakoret synger i Skads Kirke i forbindelse med Skads-Andrup dagen

 

Torsdag den 1. marts kl. 19.30

Grundtvigsk Samfund: Foredrag i Skads Forsamlingshus

Lektor Jørn Buch: “Luther og Nordens Wittenberg - reformationens start i Sønderjylland og fortsættelse i Danmark” 

I  2017 blev 500 året for starten på den lutherske reformation fejret. En reformation af kirken, der blev gennemført i Danmark i 1536. Hvad der måske ikke er så kendt, det er, at på det tidspunkt var reformationen allerede gennemført i det område, vi i dag kalder Sønderjylland. Den senere konge Christian den 3. overværede som ung mand, under en dannelsesrejse, Luther forsvare sine teser overfor pavens udsendinge på Rigsdagen i Worms, med fare for liv og lemmer. Efter sin udnævnelse til hertug over den nordlige del af  hertugdømmet Slesvig i 1525 gennemførte han reformationen i området og startede den første “danske” lutherske præsteskole i Haderslev.