Arrangementer

 

 

Torsdag den 3. oktober 2019 kl. 19.30 i Skads Forsamlingshus:

Foredrag ved Bernhard Brunsgaard, Ribe: “Farmer on  the Run”

Bernhard Brunsgaard har rod i den sydvestjydske sandjord, men efter 35 år med malkekøer, solgte han sine køer og mælkekvote og lejede jorden ud. De seneste 8-9 år har han kørt over 100.000 km på sin motorcykel rundt i bl.a. USA, det Nordlige Canada, Alaska og  Australien.

Arr.: Grundtvigsk Samfund

 

 

Onsdag den 9. oktober 2019 kl. 19.00 i Skads Forsamlingshus:

Orienteringsmøde / Sygehuspræstens arbejde / Sang

Kl. 19.00   Orienteringsmøde om menighedsrådets virksomhed i det forløbne år.

Kl. 19.30   Foredrag: “Sygehuspræstens arbejde” ved sygehuspræst Pernille Lydeking Svenningsen, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Der afsluttes med fællessang!

Menighedsrådet er vært ved kaffen.

 

 

Tirsdag den 29. oktober kl. 18.00 i konfirmandlokalet, Majgårdsparken 23:

Menighedsrådsmøde.

 

 

Torsdag den 7. november 19.30 i Skads Forsamlingshus:

Generalforsamling i Grundtvigsk Samfund.

Efterfølgende foredrag ved Louise Havberg Lindgaard, Sydvestjydske museer: “Trolddomsforfølgelser”. Med udgangspunkt i dokumenter fra Skads Herreds arkiver vil Louise Lindgaard fortælle om en barsk periode i Danmarks historie samt orientere om det heksemuseum, som er under opbygning i Ribe.

 

 

Se oversigt over kommende arrangementer og gudstjenester i Skads