Stiftspræster

Ribe Stift har præster ansat, som varetager nogle specielle opgaver på tværs af sognene og kirkerne i området:

Ungdomsgadepræst Dennis Voss Stensgaard, email: dennis@ung-kirke.dk, mobil: 28 21 38 11, www.ung-kirke.dk

Stiftspræst for Folkekirkens Tværkulturelle Center, Daniel Ettrup Larsen, email: dael@km.dk, mobil: 29 47 19 09, www.ftc-ribestift.dk

Stiftspræst for åndeligt søgende, Jette Dahl, email: jed@km.dk, mobil: 29 16 67 31, www.jettedahl.dk

Stiftspræst for diakoni, Ian Ørtenblad, email: igmo@km.dk, tlf. 74 75 41 06, www.diakoniiribestift.dk

Stiftspræst for mission, Heinrich Pedersen, email: hwpe@km.dk, tlf. 75 88 30 12, Stiftsudvalget for mission og religionsmøde

Religionspædagogiske konsulenter: Peter Søgaard, Anna-Sofie Arendt, Gertrud Yde Iversen og Erling Kristensen, www.rps-ribestift.dk