Skib og kor

Skads Kirke set udefra

Kirkens skib og kor er bygget i granit omkring 1200. Kort efter er skibet udvidet mod vest, og lidt senere  (omkring 1250) er koret udvidet mod øst. I de yngre partier, er der blandet tuf i granitten.

Murværket er sat om flere gange, senest ved den store restaurering i 1890-91. Ved denne lejlighed blev en  præstedør i korets sydside genåbnet, mens skibets syddør blev tilmuret. Den ses dog stadig i muren - begge nævnte døre  ses på billedet her på siden. Den gamle norddør findes også stadig markeret i murværket.

Af de oprindelige romanske vinduer findes mange endnu, nogle er endda i brug.  Sydmuren på billedet domineres af de store nyere vinduer, men i korets østvæg ses det oprindelige østvendte vindue  markeret.

Af det senmiddelalderlige våbenhus er ethvert spor borte. I modsæning til resten af kirken, som er blytækket, var  våbenhuset teglhængt. Det skyldes muligvis Maturin Castensen, der som ejer af flere kirker på egnen i 1700-tallet  fik skyld for at udskifte bly med tegl.

Udover at være gods- og kirkeejer var Maturin Castensen provst og sognepræst i Jerne og Skads.