Prædikestol

Prædikestolen i Skads Kirke  

 

Arrangementet omkring prædikestolen består af tre dele. Selve prædikestolen er ældst. Siden er lydhimlen opsat, og senest er stolen understøttet med et støtteben.

 

 

Selve prædikestolen er fra 1586-87. Den er opsat af kirkeværgerne Jens i Solbjerg og Laurits i Sadderup.

Stolens felter er forsynet med malerier af evangelisterne, Kristus og Paulus. Malerierne  har måske hørt sammen med de gamle, senere udskiftede, malerier på altertavlen.

Man mener, at der er byttet om på rækkefølgen i 1800-tallet, fordi Jesus står noget gemt bort  ind mod væggen.

Bemalingen fra midt i 1700-tallet er flere gange opfrisket.

Panelet ved trappen er det oprindelige.

 

 

Prædikestolen i Skads Kirke

Billederne: Matthæus (skjult), Markus, Lukas, Johannes, Kristus og Paulus

     

Lydhimlen er fra 1618, ca. 30 år yngre end selve prædikestolen. Også den er opsat af en kirkeværge, Niels Lavrsen. Den er udført af samme snedker som altertavlen.

Dele af himlen er fornyet. Det gælder også loftet, der dog har bevaret rosetten i midten.

Teksten fra Johs. 1,14 er ikke oprindelig, men er indsat i forbindelse med den seneste restaurering.

   Lydhimlen
     

Sidst i 1600-tallet har prædikestolen haft behov for støtte, sikkert fordi den hældede.

Man har derfor tildannet et svunget og udskåret støtteben, som er sat under stolen.

Benet er dannet af et stykke genanvendt skibstømmer.

   Støtteben til prædikestolen