Nyt fra menighedsrådet

Menighedsrådet har i november 2016 konstitueret sig som følger:

Formand: Kjeld Nordby
Næstformand: Konny Birgitte Lyngsø
Kontaktperson: Kjeld Nordby
Kasserer: Aase Reintoft Hansen
Kirkeværge: Aase Reintoft Hansen
Sekretær: Ingeborg Jensen

Formænd for stående udvalg:

Økonomiudvalg: Kjeld Nordby
Aktivitetsudvalget: Anne Grethe Blicher