Minikonfirmander

Minikonfirmander 2018

I lighed med de foregående år indbydes alle børn på 3. klassetrin til et undervisningsforløb. Og, eftersom der de seneste år har været en glædelig stigning i antallet af deltagere, afholdes der to forløb:

A-klassen: Mandag den  5. - fredag den 9. november

B-klassen: Mandag den 19. - fredag den 23. november.

Undervisningen finder sted i Skads Forsamlingshus hver dag umiddelbart efter skoletid. Forløbet ledes af minikonfirmandlærer Laura Rosendahl og sognepræst Finn Ryneld. Endvidere vil kirkens organist Malwina Garhn medvirke.

Der vil bl.a. indgå besøg i kirken, blive sunget salmer, bedt Fadervor, genfortalt bibelhistorie, tegnet, lavet kollager, og klippet julepynt. Ligesom der males malerier under kyndig vejledning af kunstmaler Jette Dümcke.

Invitation vil tilgå forældre til børn i 3. klasserne ved Skads Skole direkte. Forældre til børn i sognet på samme klassetrin, som går på andre skoler, men ønsker at deltage, er velkomne til at henvende sig til undertegnede.

Finn Ryneld