Minikonfirmander

Minikonfirmander 2016

I lighed med de foregående år indbydes alle børn på 3. klassetrin til et undervisningsforløb,

Undervisningen finder sted i Skads Forsamlingshus hver dag umiddelbart efter skoletid. Forløbet ledes af lærerstuderende Laura Jensen og sognepræst Finn Ryneld. Endvidere vi kirkens organist Malwina Garhn medvirke.

Der vil bl.a. indgå besøg i kirken, blive sunget salmer, bedt Fadervor, genfortalt bibelhistorie, tegnet, lavet kollager, og klippet julepynt. Ligesom der males malerier under kyndig vejledning af kunstmaler Jette Dümke. Og den sidste dag inviteres forældre, søskende, og bedsteforældre til samvær og fællesspisning.

Invitation vil tilgå forældre til børn i 3. klasserne ved Skads Skole direkte. Forældre til børn i sognet på samme klassetrin, som går på andre skoler, men ønsker at deltage, er velkomne til at henvende sig til Finn Ryneld.