Minikonfirmander

Minikonfirmander 2019

I lighed med de foregående år indbydes alle børn på 3. klassetrin:

A-klassen: Mandag den   4. - fredag den 8. november

B-klassen: Mandag den 18. - fredag den 22. november.

Undervisningen finder sted i Skads Forsamlingshus hver dag umiddelbart efter skoletid og varer indtil kl.16. Forløbet ledes af minikonfirmandlærer Laura Rosendahl og sognepræst Finn Ryneld. Ligeledes vil kirkens organist Malwina Garhn medvirke.

Der vil bl.a. indgå besøg i kirken, blive sunget salmer, bedt Fadervor, genfortalt bibelhistorie, tegnet, lavet kollager, og klippet julepynt. Ligesom der males malerier under kyndig vejledning af kunstmaler Jette Dümcke.

OBS! Som følge af den nye persondatalov er det ikke længere muligt at få adgang til oplysninger om forældrenes og børnenes adresser! Forældre til børn, som ønsker at deltage i undervisningen for minikonfirmander ved Skads Kirke, bedes derfor venligst selv kontakte undertegnede m.h.p. tilmelding på email: finnryneld@bbsyd.dk  eller tlf. 75 16 00 48!

Finn Ryneld