Mindetavler

I kirken hænger en usædvanlig og spændende tavle over et bondeægtepar.

Tavlen er opsat af J. L. Bruun til Krogsgård i 1790, tiden for bondereformerne.

Den danske tekst priser typisk for tiden Lambert Hansens og Maren Mortensdatters flid og sparsommelighed.

I det hvide felt har Bruun på latin givet udtryk for sin sympati for Lambert Hansen:

"Jeg kan ikke nægte, at jeg havde Lambert kær, og dette må opfattes så tvetydigt, at jeg altid ham og han altid mig havde kærest; således har den afdødes herre sagt, således har han ladet skrive på mindesmærket Krogsgård år 1790"

  Mindetavle
     

Mindet over Iurgen Bruun til Krogsgård (død 1759) og hans hustru Johanne er mere imponerende i udførelsen.

Det er et marmorarbejde fra Bastian Andresen Slesvigs værksted i Tjæreborg.

Familiens gravsted var indtil 1891 en åben begravelse i skibets vestende.

Iurgen Bruun var far til den J. L. Bruun, som satte mindetavlen over Lambert Hansen.

I våbenhuset findes yderligere en gravsten fra 1700-tallet, sat over ungkarl Hans Christensen, Brixbøl.

  indetavle