Menighedsrådets medlemmer

Kjeld Nordby (formand, kontaktperson, formand for økonomiudvalget, formand for kirke- og kirkegårdsudvalget)

Søndre Skadsvej 38, Skads, 6705 Esbjerg Ø

Tlf. 75 16 00 85, mobil 20 74 51 85

Email: nordby@bbsyd.dk

 

Konny Birgitte Lyngsø (næstformand)

Harvevænget 35, Skads, 6705 Esbjerg Ø

Mobil 61 70 76 19

Email: kjlyngsoe@esenet.dk

 

Aase Reintoft Hansen (kirkeværge, kasserer)

Januarvej 8 G, Andrup, 6705 Esbjerg Ø

Tlf. 75 16 07 33, mobil 61 34 64 17

Email: ssm.aase@gmail.com

 

Ingeborg Jensen (sekretær)

Tårngårdsvej 7, Solbjerg, 6731 Tjæreborg

Mobil 22 90 03 63

Email: pertinghoj@gmail.com

 

Anne Grethe Blicher (formand for aktivitetsudvalget)

Rosenvængets Alle 3, 6700 Esbjerg

Mobil 41 60 11 60

Email: agblicher@gmail.com

 

Tillige er præsterne i Jerne-Skads Pastorat medlemmer af menighedsrådet.

Desuden vælger medarbejderne ved Skads Kirke en medarbejderrepræsentant.