Menighedsrådets mødedatoer

Skads Sogns Menighedsråd afholder ordinære menighedsrådsmøder på følgende tider:

Onsdag den 30. august 2017 kl. 18.00

Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 18.00

Menighedsrådsmøderne er offentlige afholdes i konfirmandlokalet ved præsteboligen, Majgårdsparken 23, Andrup.
Dagsorden og udskrift af beslutningsreferat vil være fremlagt i kirkens våbenhus.