Menighedsrådets mødedatoer

Skads Sogns Menighedsråd afholder i 2018 ordinære menighedsrådsmøder på følgende tider:

tirsdag den  30. januar     kl. 18.00

onsdag den  21. marts     kl. 18.00

torsdag den  31. maj        kl. 18.00

torsdag den 30. august    kl. 18.00

tirsdag den  30. oktober  kl. 18.00

Møderne afholdes i konfirmandstuen ved præsteboligen, Majgårdsparken 23, Andrup.

Dagsorden samt udskrift af beslutningsprotokol vil være fremlagt i våbenhuset ved kirken forud for hvert møde.