Menighedsrådets mødedatoer

Skads Sogns Menighedsråd afholder i 2019 ordinære menighedsrådsmøder på følgende tider:

tirsdag den 29. januar kl. 18.00

onsdag den 20. marts kl. 18.00

torsdag den 23. maj kl. 18.00

onsdag den 4. september kl. 18.00

tirsdag den  29. oktober  kl. 18.00

Møderne afholdes i konfirmandstuen ved præsteboligen, Majgårdsparken 23, Andrup.

Dagsorden samt udskrift af beslutningsprotokol vil være fremlagt i våbenhuset ved kirken forud for hvert møde.