Menighedsrådets mødedatoer

Skads Sogns Menighedsråd afholder i 2020 ordinære menighedsrådsmøder på følgende tider:

tirsdag den 4. februar kl. 18.00

onsdag den 25. marts kl. 18.00

tirsdag den 26. maj kl. 18.00

onsdag den 2. september kl. 18.00

tirsdag den  28. oktober  kl. 18.00

Møderne afholdes i konfirmandstuen ved præsteboligen, Majgårdsparken 23, Andrup.

Dagsorden samt udskrift af beslutningsprotokol vil være fremlagt i våbenhuset ved kirken forud for hvert møde.

 

Bemærk desuden:

Tirsdag den 12. maj 2020: Offentligt orienteringsmøde om menighedsrådsvalg.

Tirsdag den 15. september 2020: Valgforsamling med valg til menighedsråd.