Menighedsrådets mødedatoer

Skads Sogns Menighedsråd afholder ordinære menighedsrådsmøder på følgende tider:

Tirsdag den 28. marts 2017 kl. 18.00

Tirsdag den 16. maj 2017 kl. 18.00

Onsdag den 30. august 2017 kl. 18.00

Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 18.00

Menighedsrådsmøderne er offentlige afholdes i konfirmandlokalet ved præsteboligen, Majgårdsparken 23, Andrup.
Dagsorden og udskrift af beslutningsreferat vil være fremlagt i kirkens våbenhus.