Menighedsrådets mødedatoer

Skads Sogns Menighedsråd afholder i 2020 ordinære menighedsrådsmøder på følgende tider:

tirsdag den 4. februar kl. 18.00

onsdag den 25. marts kl. 18.00

tirsdag den 26. maj kl. 17.00

tirsdag den 1. september kl. 18.00

tirsdag den  28. oktober  kl. 17.00

Møderne afholdes i konfirmandstuen ved præsteboligen, Majgårdsparken 23, Andrup.

Dagsorden samt udskrift af beslutningsprotokol vil være fremlagt i våbenhuset ved kirken forud for hvert møde.

 

Bemærk desuden:

Tirsdag den 18. august kl. 19.30 i Skads Forsamlingshus, Skads Byvej 54: Offentligt orienteringsmøde om menighedsrådsvalg.

Tirsdag den 15. september kl. 19.30 i Skads Forsamlingshus, Skads Byvej 54: Valgforsamling med valg til menighedsråd.