Konfirmander

Konfirmation 2019

Konfirmation i Skads Kirke i 2019 finder sædvanen tro sted 1. og 2. søndag i maj:

 

A-klassen: søndag den 5. maj, kl. 10.00.

B-klassen: søndag den 12. maj, kl. 10.00.

 

I skrivende stund er det endnu ikke afklaret, hvordan konfirmationsforberedelsen kan foregå. Men under forudsætning af, at det lader sig gøre, vil det være mit ønske, at undervisningen, i lighed med de seneste år, kan finde sted som længere samlede forløb fordelt på 2 - 3 dage kombineret med morgentimer i den resterende del af undervisningsforløbet. Information om datoer for undervisning samt form vil blive meddelt forældrene direkte samt på orienteringsmøderne og i næste udgave af Fællesbladet.

 

Orienteringsmøde for forældrene vil blive afholdt i konfirmandstuen:

A-klassen: tirsdag den 21. august kl. 19.30

B-klassen: torsdag den 23. august kl. 19.30

Særskilt indbydelse vil tilgå forældrene til elever på Signaturskolen Skads afd. direkte. Forældre til børn, der følger undervisning på andre skoler og som ønsker at blive konfirmeret i Skads Kirke, bedes venligst selv kontakte undertegnede.

//Finn Ryneld