Konfirmander

Konfirmation 2019 

Konfirmation i Skads Kirke i 2019 finder sædvanen tro sted 1. og 2. søndag i maj:

A-klassen: søndag den   5. maj, kl. 10.00.

B-klassen: søndag den 12. maj, kl. 10.00.

Konfirmationsforberedelsen indledes:

A-klassen: Tirsdag den 4. september 2018 kl. 8.00

B-klassen: Onsdag den 5. september 2018 kl. 8.00

i konfirmandstuen ved præsteboligen, Majgårdsparken 23 i Andrup.

Undervisningen vil herefter finde sted hver tirsdag h.h.v. onsdag i tidsrummet 8.00 - 9.30.

Med flg. to undtagelser:

Temadag:            

A-klassen: Tirsdag den 11. september

B-klassen: Onsdag den 12. september

kl. 10.00 - 14.00 i konfirmandstuen ved præsteboligen, Majgårdsparken 23 i Andrup.

Ekskursion:                     

Fælles, A+B: Tirsdag den 9. oktober

kl.  8.00 - 16.00. Afgang med bus fra præsteboligen.

Sidste almindelige undervisningsgang vil være 23. h.h.v. 24. april. Den 30. april h.h.v. 1. maj øves konfirmationshandlingen i kirken. Der er ingen konfirmationsforberedelse i skolens ferier.

Første undervisningsgang bedes eleverne medbringe fødsels- og dåbsattest h.h.v. fødsels- og navneattest samt oplysninger om navn og adresse på indehavere af forældremyndigheden.

Orienteringsmøde for forældrene vil blive afholdt i konfirmandstuen:

A-klassen: Tirsdag den 21. august kl. 19.30

B-klassen: Torsdag den 23. august kl. 19.30

Særskilt indbydelse vil tilgå forældrene til elever på Skads Skole direkte. Forældre til børn, der følger undervisning på andre skoler og som ønsker at blive konfirmeret i Skads Kirke, bedes venligst selv kontakte undertegnede.