Kirkesangere

 

Kirkesanger Viktor Rasmussen

Norgesgade 28,2.th.     
6700 Esbjerg

Mobil 20 11 81 05

     
Kirkesanger Alex Friis  

Kirkesanger Alex Friis

Ege Allé 38
Sædding    
6710 Esbjerg V

Mobil 60 65 01 28

 

Kirkesangeren leder menighedens salmesang ved gudstjenester og kirkelige handlinger og beder indgangs- og udgangsbøn ved gudstjenesten.

Det er få mennesker i dagens Danmark, der finder det attraktivt at skulle arbejde hver søndag og helligdag året igennem. Derfor er der ved Skads kirke to kirkesangere, der deler hvervet imellem sig.