Kirkefolder

Skads menighedsråd fik i efteråret 2001 udarbejdet en smuk farvetrykt folder med information om kirken og illustreret med farvebilleder.

Folderen er fremlagt i kirken og kan hentes gratis der.

Den kan også ses her på hjemmesiden i PDF format (se spalten til højre).

Indholdet - både tekst og billeder - findes desuden i udvidet form på hjemmesiden under menupunktet Kirkebygningen.

Du kan se kirkefolderen her. Den fylder 189kb, så det kan tage lidt tid at hente den.

Vis folder

Visningen kræver Adobe Acrobat Reader. Hvis du ikke har den, kan den hentes gratis fra     Adobes hjemmeside.