Kirkefolder

Skads menighedsråd fik i efteråret 2001 udarbejdet en smuk farvetrykt folder med information om kirken og illustreret med farvebilleder.

Folderen er fremlagt i kirken og kan hentes gratis der.

Den kan også ses her på hjemmesiden i PDF format (se spalten til højre).

Indholdet - både tekst og billeder - findes desuden i udvidet form på hjemmesiden under menupunktet Kirkebygningen.

Du kan se kirkefolderen her.

Vis folder