Kirkebygningen

  

På de fleste af siderne om kirken kan du gå på opdagelse i billederne.

Kør musen over billedet - hvor markøren ændres til en hånd, er der en underside.

Der er dog også tekstlinks til alle undersider.

 

De ældste dele af Skads kirke menes opført omkring 1200. Siden har den været centrum for det kirkelige liv i Skads sogn.

Ret kort efter opførelsen er kirken forlænget både mod øst og vest. I senmiddelalderen er tilføjet tårn og våbenhus. Ved en stor restaurering 1891-92, blev våbenhuset nedbrudt, mens tårnets munkesten blev skalmurede med mindre sten, så det fik sin nuværende skikkelse.

Du kan kigge nærmere på den statelige kvaderstenskirke, hvor bl.a. mange oprindelige vinduer er bevaret.

Efter våbenhusets nedbrydning, blev der skabt adgang til kirken gennem tårnet. Over døren bydes man velkommen af en vejrbidt og nu ulæselig indskrift indsat i muren.

Gennem tårndøren kommer man ind i et nyere våbenhus og derfra ind i kirken.