Indskrift over døren

Indskrift over døren

Den vejrbidte plade over døren er fra første halvdel af 1700-tallet. Den kan ikke læses, og oplysninger om den - bortset fra den omtrentlige alder - lader sig ikke finde.

Men i al sin anonymitet siger den vel også noget om vilkårene for kirkens rum: At lade sit ego træde tilbage for det budskab, der forkyndes inden døre.

Nuvel - sådan var pladen med dens forsiringer nok ikke tænkt fra sin ophavsmand!