Graver og medhjælper

Anna-Marie Lauridsen  

 

Graver Anna-Marie Lauridsen

Harvevænget 31, Skads,

6705 Esbjerg Ø

Tlf. 75 16 03 14

Privat tlf. 75 16 00 52

 

 

   

 

 

Gravermedhjælper Dorthe Ladefoged

     

 

Træffes ved kirken efter aftale.

Telefontid:

Tirsdag - fredag    
9.30-10.00 og 12.00-12.30

Tlf.: 75 16 03 14

Email: skadskirke@stofanet.dk