De oprindelige vinduer i Skads Kirke

 

- skibets sydmur

De to vinduer i sydmuren er fra den ældste del af skibet. Det vestligste er i forbindelse med nedbrydningen af våbenhuset flyttet noget mod vest, så det sidder ikke på sin oprindelige plads.

Oprindeligt var der tre vinduer på hver side i skibet, et på hver side i koret og et i korets østgavl. I forbindelse med forlængelserne fik såvel skibet som koret yderligere et vindue på hver side.

Ialt var der således tretten vinduer, hvoraf de otte stadig ses i kirkens mure. På kirkens nordvæg er vinduerne intakte, selv om de tre ældste i skibet er blændede ligesom de her viste fra sydsiden.

Karakteristisk for alle de helt gamle vinduer er den tagformede overligger. Med undtagelse af et af sydvinduerne har de endvidere kun en kvader i siderne.

 

vinduerne i skadskirke

vinduerne i skadskirke

- skibets nordmur

Vestforlængelsens sydvindue er tabt, men på nordvæggen findes det. Det er ovenikøbet stadig i brug.

Oprindelig har siderne været muret i tuf, men i 1890-91 blev disse sider udskiftet med kvadersten, som det ses på billedet. Specielt for dette vindue er liljedekorationen på overliggeren.

På skibets nordside findes endvidere de oprindelige tre små højtsiddende vinduer. De ligner meget vinduerne på sydsiden og er ligesom disse blændede.

  Kirkens vinduer

- korets nordmur

Korets vinduer er højere end skibets. Måske er de ældste af dem ombyggede i forbindelse med forlængelsen af koret.

I hvert fald er det vestligste vindue, altså i den ældste del af koret, forsynet med en muret bue i tuf i stedet for en granitoverligger. Det er dette vindue, der er vist på billedet.

Det østlige vindue minder i udførelsen mere om skibets vinduer, men er altså højere. Ligesom det viste er det stadig i brug.

  vinduerne i skadskirke