Alter

Alteret i Skads kirke

Alterbordet er muret af røde sten i 1930. Forsiden er udsmykket med et kors i mørke klinker.

Tidligere har alterbordet været dækket af et træpanel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alteret i Skads kirke

Altertavlen fra 1620 er udført af en vestjydsk snedker. Han har arbejdet mange steder. Hans hovedværk er inventaret i Sdr. Borris kirke i Ringkøbing amt.

Samme snedker har to år tidligere udført prædikestolens lydhimmel.

Billederne i tavlens felter er meget yngre, fra 1930, udført af Ole Søndergaard.

Jesu fødsel   korsfæstelsen
Jesu fødsel   Korsfæstelsen
     
Opstandelsen   Den barmhjertige samaritaner
Opstandelsen   Den barmhjertige samaritaner
     
Den fortabte søn   Den gode hyrde 
Den fortabte søn   Den gode hyrde

 

Altertavlen er vandret opdelt i fire dele. Fra neden er det: postament, storstykke, attika og topstykke. Du kan klikke på altertavlen på de detaljer, du vil vide mere om.  

 

Postamentet bærer i et stort felt indskriften Gjøre dette til min Ihukommelse.

Feltet flankeres af fremspring, der viser mod nord Pelikanen, der fodrer sine unger med sit blod, og mod syd Fugl Føniks.

På den kraftige halvrunde postamentgesims er der fremspring med englehoveder under storstykkets søjler. Vingerne er dekoreret med frugtklaser.

Postamentet ses bedre på det store billede af altertavlen - de øvrige stykker har deres egne sider med omtale og detailbilleder.

 

StorstykkeStorstykket er tredelt. I felterne sidder malerier, der fremstiller Jesu fødsel mod nord, Jesu korsfæstelse i midten og Jesu opstandelse mod syd.

Felterne flankeres af korinthiske søjler med kartoucheprydbælte.

I frisen over felterne læses fra Johs. 3,16:

Saa elskede Gud Verden, at han hengav sin eenbaarne Søn

 

 

storstykkeFrisen med indskriften er delt i felter over malerierne. Disse felter flankeres af udskårne englehoveder    over søjlerne.

Storvingerne er rigt udsmykket blandt andet med udskårne blomsterranker.

På vingerne ses indskrifter, der nævner de to kirkeværger, på hvis foranledning tavlen er opsat.

Det er i nordsiden Niels Lavrdzsøn Sadrop og i sydsiden Iep Sørensøn Solbire. Altså Niels Lauridsen fra Sadderup og Jeppe Sørensen fra Solbjerg.

Det må være den samme Niels Lavrsen, som to år tidligere lod lydhimlen over prædikestolen opsætte.

Foruden navnene ses deres portrætter udskåret øverst på vingerne. Som andre detaljer i tavlen er denne måske inspireret af den få år ældre altertavle i Skt. Jacobi kirke i Varde, udført af samme snedker.

 

attika

 

Attikaen er delt i to felter med malerier af Den barmhjertige samaritan  mod nord og Den fortabte søns hjemkomst  mod syd. Felterne flankeres af korinthiske søjler med akantusløv.

I attikafrisen, der er udelt, ses indskriften Død for Syndere.

Vingerne er dekoreret med spir og øverst små ørnehoveder. De er udsmykket med forgyldte relieffer. Mod nord er det   David og Goliath og mod syd Samson, der sønderriver løvens gab. De er skåret efter trykkene i Christian  III's bibel fra 1550.

Vingerne flankeres af spir på storgesimsen. På spirene er skrevet årstallet for tavlens opsætning: 1620.

 

Topstykket

Topfeltets maleri viser Den gode hyrde. Feltet flankeres af joniske hermer, en mandlig mod nord og en kvindelig mod syd.

Topgesimsen bærer øverst en gavl prydet af et kvindehovede med en jonisk kapitæl.

Vingerne er udsmykket med store ørne og flankeres af spir på attikagesimsen.